Alt af relevans for medlemmer🙂

Kolonnekørsel

Kortversion:

Nye kørere kører først i kolonnen / vi kører forskudt / overhal ikke i kolonnen, hold din plads / følg med op, lav ikke for store mellemrum / hold din bremseafstand / alle kørende er ansvarlig for, at den bagved kørende er med, standser en mc eller ikke er med bag dig, standser du hurtigst mulig.

 

Guide til kolonnekørsel

 1. Det er ikke ufarligt at køre i gruppe, og det er derfor en fordel at være enige om nogle retningslinjer for hvordan man kører. Herunder er der tænkt på egne og andres sikkerhed. Hvis planen er vi køre ud i samlet flok, skal alle også gerne med hele vejen hjem.

 2. Ca. 2 min før afgang gives signal til afgang, der gives en kort beskrivelse af turen, evt. fortælles hvor der er mulighed for at tanke.

 3. Placere dig i zig-zag- formation fra starten ved skiftevis at vælge vognbanens venstre og højre hjulspor. Det giver større synsfelt frem og tilbage i kolonnen, længere bremselængde, man for også gruppen til syne af mere for modkørende. De øvrige trafikanter vil opfatte gruppen som en kolonne og være tilbøjelige til i højere grad at respektere den.

 4. Den plads der tages fra starten holdes så vidt muligt under hele turen. Kører du ”venstreside” bliver du ved med at holde dig i venstre side af vognbanen. Hold dig hele tiden til din bane - også i sving og kryds. ”Snit” ikke hjørnerne og lad være med at slingre fra side til side. Placer dig ikke i midten af kolonnens to rækker.
   
 5. Hastigheden forrest i kolonnen er mest rolig og langsom, så hvis du er lidt usikker i kolonnekørsel, skal du placere dig i der. Er du derimod til lidt kvikkere kørsel, er det bagerst du skal placere dig.

 6. Aftal hastigheden der skal køres med, inden kørslen begynder. Respektere hastighedsgrænserne, tving ikke andre ud i en situation, hvor de mod deres ønske føler sig presset til at overskride grænserne. Det er hensigtsmæssigt at køre med en besindig køre som nr. 1, den langsomste som nr.2 og så fremdeles. Fartvariationerne vokser normalt ned gennem gruppen, og der er derfor brug for de hurtige cykler bagerst.
   
 7. Alle i gruppen holder altid øje med dem bag dem er med. Så alle er ansvarlig for, at den bagved kørende er med. Sæt farten ned, hvis du er ved at miste kontakten. Standser en cykel eller ikke kommer med ud af en rundkørsel eller et lyskryds, standser du hurtigst muligt, gruppen vil automatisk blive bragt til standsning, hvis alle holder øje med dem der kører bagved.
   
 8. Når man holder ved kryds, rundkørsel eller lignende, klapper man zig-zag-formationen sammen, så man holder ved siden af hinanden. Derved kommer de bagerste kørere til at holde længere fremme mod krydset og der er bedre mulighed for at gruppen kan komme samlet over.
   
 9. Ved kørsel på smalle veje kan det være nødvendigt at, at man kører i enkelt kolonne. Frontkøreren trækker ind i højre vognbanedel og resten af kolonnens venstre række følger efter ind foran bagvedkørende ”højre mand” som har givet plads, og alle er nu i højre vognbane. Når forholdene er til det indtages zig-zag-formationen igen når frontkøreren placerer sig i venstreside af vognbanen.
   
 10. Hvis gruppen skal overhale er det en god ide´ at gå tidligt, jo længere afstand til den man skal overhale, jo bedre overblik har man. Gennemfør overhalingen i et rask tempo og læg efter overhalingen afstand til det overhalede køretøj, så der er plads til den næste kører, uden at denne skal ”klemme” sig ind. Husk at bruge blinklyset.
   
 11. Er der en kører, som forlader gruppen under kørslen, køres der op på følgende måde: som eksempel forlader en kører i ”højreside” gruppen. Næste kører i ”højreside” kører op på den ”tomme” plads, men først når kører på ”venstreside” vinker frem. Sådan gør man hele vejen ned i gruppen.
   
 12. Det er uskik at overhale andre kørere i gruppen. Der kan være tale om at kørere, der hjælper med at regulere trafikken, er nødt til at overhale gruppen, men så er det aftalt inde turen begynder. Er overhaling uundgåelig, ligger ansvaret hos den der bryder formationen og udvise største forsigtighed.
   
 13. Gruppeparkering: Det ser rigtig godt ud hvis der parkeres side ved side, og det gør det nemmere at finde sin plads igen når man skal fortsætte turen.

 

Husk hvis du bliver rettet lidt på, skal man ikke tage det som kritik, men en vejledning for alle kommer sikkert hjem i samlet flok

Husk at hilse. Kør forsigtigt – og GOD TUR

Seneste kommentarer

16.09 | 04:53

Du skal trykke på fanen "Aktivitetskalender" øverste på siden. Her er også et link til den: http://www.vraa-mc.dk/187924519

15.09 | 17:31

Hvor kan man se aktivitetskalender